Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 05 tháng 12 năm 2020


Video

Khai giảng trên địa bàn tỉnh năm học mới 2020 – 2021


Hương Trà sẵn sàng khai giảng năm học mới 2020 – 2021


Giao lưu