Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 10 tháng 02 năm 2016


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 10:25 10/01/2013  

Về việc nộp biên bản kiểm kê tài sản năm 2012 (08-01-2013)


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã Hiện nay, các đơn vị đã kiểm kê tài sản cuối năm 2012. Vậy, đề nghị các đơn vị nộp biên bản kiểm kê (2 bản) về bộ phận cơ sở vật chất Phòng GD&ĐT (Cô Hiếu) trước ngày 15/01/2013. Đồng thời sau kiểm kê các đơn vị có tài sản hư hỏng xin thanh lý thì lập tờ trình và danh mục tài sản xin thanh lý (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng GD& ĐT để có cơ sở hướng dẫn thanh lý.


Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này