Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 17 tháng 03 năm 2018


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 10:25 10/01/2013  

Về việc nộp biên bản kiểm kê tài sản năm 2012 (08-01-2013)


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã Hiện nay, các đơn vị đã kiểm kê tài sản cuối năm 2012. Vậy, đề nghị các đơn vị nộp biên bản kiểm kê (2 bản) về bộ phận cơ sở vật chất Phòng GD&ĐT (Cô Hiếu) trước ngày 15/01/2013. Đồng thời sau kiểm kê các đơn vị có tài sản hư hỏng xin thanh lý thì lập tờ trình và danh mục tài sản xin thanh lý (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng GD& ĐT để có cơ sở hướng dẫn thanh lý.


Tải file

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết này