Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 17 tháng 03 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 03:22 07/11/2013  

Thông báo về việc phòng, chống lũ và cho học sinh nghỉ học trong thời gian xảy ra lũ


Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc trên địa bàn thị xã

      Thực hiện Chỉ thị của UBND thị xã Hương Trà về việc phòng và chống lũ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà thông báo đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn được biết cụ thể như sau:

       - Tùy vào điều kiện tình hình của đơn vị nếu không đảm bảo an toàn cho học sinh đi học nhà trường chủ động thông báo cho học sinh được nghỉ học kể từ ngày 07/11/2013.

       - Tổ chức kê dọn và bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường trước trong và sau lũ.

       - Nhắc nhở để cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước, trong và sau lũ

       - Phân công CBGVNV trực bảo vệ nhà trường trong thời gian xảy ra lũ 24/24 giờ.   

       - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT trước 8giờ30 hằng ngày trong thời gian xảy ra lũ. 

        - Khắc phục kịp thời hậu quả do lũ gây ra.

        Trên đây một số nội dung thông báo của Phòng GD&ĐT Hương Trà về việc phòng, chống lũ, Phòng GD&ĐT Hương Trà yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này