Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 12:43 03/10/2017  

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Được sự nhất trí của Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Hương Trà, Sáng ngày 02/10/2017 trên khắp địa bàn thị xã Hương Trà các trường mầm non các trường phổ thông đã Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Lễ Phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”.

Giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững. Xây dựng xã hội học tập là mục tiêu, giải pháp tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Để đất nước phát triển xứng tầm quốc tế, thực hiện Nghị quyết 29 của trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì bắt buộc chúng ta phải học tập, học tập suốt đời thông qua nhiều con đường. Hiện nay thế giới đang phát triển một khái niệm rộng về học tập - đó là học tập suốt đời. Theo đó, bất cứ ai cũng nên học, mọi lúc mọi nơi và dưới mọi hình thức. Học tập suốt đời chính là chìa khóa của thành công. Học tập suốt đời mang đến cơ hội cho mỗi người vì học giúp mọi người có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả. Mỗi chúng ta học tập suốt đời để trở thành công dân tốt. Giá trị chân chính của học tập suốt đời là học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc. Trong những năm qua thị xã Hương Trà đã có những chuyển biến tích cực trong việc tổ chức và tạo cơ hội cho nhân dân học tập, học tập suốt đời.

Một số hình ảnh một số đơn vị trên địa bàn:

Chưa có bình luận nào cho bài viết này