Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 05:47 14/01/2020  

Nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc

Thực hiện Quyết định số 1506/QĐ- BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” của ngành Giáo dục.

Ngày 10/01/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, THCS, TH&THCS, tham gia lớp học 187 học viên là Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trên địa bàn.

Đến tham dự và chia sẻ với lớp học có Chuyên gia Tâm lý Giáo dục- Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng- Giảng viên Đại Học Sư Phạm Huế, Thừa Thiên Huế.

 Mục đích của lớp tập huấn: Nhằm từng bước bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, tìm hiểu và trang bị cho ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học, THCS “Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, làm chủ hành vi, kết nối yêu thương”; tăng cường nhận thức của đội ngũ nhà giáo và các bộ quản lý giáo dục, thay đổi nhận thức từ việc chủ yếu truyền thụ kiến thức cho học sinh sang việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng để phát triển năng lực và phẩm chất người học; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tích cực trong hành động nhằm đổi mới về cả mục tiêu giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục.

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác