Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 05 tháng 12 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:01 02/10/2020  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp THCS

Chiều ngày 29/9/2020, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Trà bậc học THCS đã triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị có Cô giáo Nguyễn Thị Huy, Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT; thầy Phan Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, quý thầy cô chuyên viên Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn của các đơn vị trược thuộc.

Với chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm của bậc học năm học 2020 - 2021 như sau:

Chỉ tiêu cơ bản:  Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 .Tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 99%.  Xếp loại hạnh kiểm: Xếp loại Tốt 90% và không có học sinh xếp hạnh kiểm loại yếu. Xếp loại học lực: Xếp loại Giỏi từ  27% trở lên và xếp loại yếu, kém: 3%.  Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia: Công nhận lần đầu: Gồm 01 đơn vị TH&THCS Lê Quang Bính, công nhận lại 06 đơn vị. 15/15 xã, phường đạt chuẩn Mức độ II trong đó có ít nhất 13 xã, phường đạt chuẩn Mức độ III.          

 Nhiệm vụ cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học.

- Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

 Hội  nghị tập trung  thảo luận những biện pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể của năm học:

- Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục; thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó chú ý: Chuẩn bị tài liệu giáo dục địa phương, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý.

-  Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học cơ sở. Tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục  xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục của mỗi trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, báo cáo Phòng tạo điều kiện cho các trường được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của cấp trên  dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.

-  Công tác thi đua, khen thưởng - Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Với những giải pháp toàn diện cho từng nhiệm vụ cụ thể trên, bậc học quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.

Chuyên viên 

Nguyễn Thị Giải

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác