Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Khóa học bơi lội mùa hè 2018
Sáng nay 27/6/2018 tại bể bơi An Nhiên thị xã Hương Trà, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Quỹ nâng cao năng lực cộng đồng ...

  • Ngày Hội đọc sách
    Nhằm khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời ...