Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia Thực hiện Công văn số 2296/SGDĐT-KTKĐ ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm ...