Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 10)
Hồi 07 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió ...