Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Họp phụ huynh lớp cuối kì I năm học 2017-2018
Sáng qua, vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2018. Nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh. Tổ chức họp phụ huynh lớp cuối kỳ I.