Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Công văn điều động giáo viên tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ “Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng các làng văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN Hương Văn, MN Hương Xuân, TH Hương Xuân 1, TH Hương Xuân 2, TH Hương Thọ 2, THCS Hương An, THCS Nguyễn Khánh ...