Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Công văn V/v Triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế-năm 2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc