Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Thông báo lập danh sách các cháu trong độ tuổi từ 0-15 tuổi là con CNVCLĐ bị bệnh tật hiểm nghèo. (khẩn) Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc