Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

QĐ công nhận giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2013-2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc và trường TH&THCS Hương Bình