Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Công văn về việc Thay đổi thời gian thi chọn học sinh giỏi lớp 3&4 và Sinh hoạt định kỳ Cụm chuyên môn năm học 2013-2014 Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH&THCS Hương Bình và các trường TH trực thuộc