Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Điều chỉnh lịch thi học sinh giỏi tỉnh bậc THCS Kính gửi: Hiệu trưởng các trương THCS trực thuộc