Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Chuyển tiếp Thông báo của Sở GD&ĐT về việc có thay dổi về thời khóa biểu môn Tin (thi GV dạy giỏi THCS cấp tỉnh) tại hai địa điểm thi THCS Chu Văn An và THCS Thống Nhất Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc