Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc Mời gặp mặt giáo viên tham gia dự thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc