Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc điều động giáo viên tham gia điều hành Trọng tài, giải bóng đá học sinh Thị xã Hương Trà năm 2013 (có điều chỉnh danh sách) Kính gửi: Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học số 1 Hương Xuân, số 1 Hương Văn, số 2 Hương Văn, số 3 Hương Toàn, số 1 Hương Chữ, ...