Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Điều động giáo viên làm Trọng tài cầu lông học sinh.
Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hương Xuân, số 2 Hương Chữ, Vân An, THCS Hương Phong, THCS Hương Vân, THCS Hương An.