Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

LỄ TRAO QÙA BÚT CHẤM ĐỌC THÔNG MINH CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP
Sáng ngày, 10/01/2014, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, Báo Công lý thuộc cơ quan Toàn án nhân dân tối cao và đơn vị tài trợ ...