Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Về việc mời gặp mặt cán bộ và giáo viên nghỉ hưu tháng 11,12 năm 2013 và tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca; trường Tiểu học số 1 Hương Văn; trường Tiểu học Vĩnh Dương; trường Tiểu học Thuận Hòa; ...