Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Đại Hội thể dục thể thao Thị xã Hương Trà lần thứ VII
Sáng ngày 17/12/2013. Tạ Trung tâm Bồ dưỡng chính trị Thị xã Hương Trà. Phòng VHTT phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức giải cờ ...