Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Công văn điều động giáo viên tham gia, phục vụ, Ban giám khảo Liên hoan tiếng hát học sinh tiểu học năm 2013. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học Bình Điền, Tiểu học Hương Xuân 1, THCS Nguyễn Khánh Toàn và THCS Hải Dương