Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc Tập huấn PPGD cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH&THCS Hương Bình, các trường tiểu học trực thuộc trên địa bàn