Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

754. điều động giáo viên tham gia chương trình văn nghệ tuyển quân năm 2013 Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH Tứ Hạ 2, TH Hương Xuân 1, THCS Nguyễn Khánh Toàn, THCS Hải Dương