Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc tập trung đội tuyển học sinh giỏi thị xã tham gia các lớp bồi dưỡng Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trực thuộc