Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Tin tức

Gởi ảnh lễ khai giảng năm 2013-2014
Kính gởi: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn.