Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Chỉ đạo nâng cao chất lượng học buổi thứ 2 trong ngày, bố trí giáo viên dạy tăng tiết trong Kính gửi: Trường TH&THCS Hương Bình và các trường tiểu học trực thuộc