Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 (có điều chỉnh thành phần dự) Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc