Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Công văn V/v Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thị xã tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc