Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015
Trong những năm qua, học sinh Hương Trà đã liên tục giành được nhiều thứ hạng cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Năm học ...