Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Hoạt động chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS HCM và 40 năm GP Quê hương TT Huế
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Ba lịch sử, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ...