Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

1365.Công văn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc