Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Kỉ niệm 73 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nan và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân