Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19
Phòng Giáo dục và Đào tạo có công văn số 96/PGDĐT ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Với ...

  • Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường học phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán

Thông báo

Đề nghị các thành viên viết bài đúng chuyên mục

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009

Lượt truy cập : 2106034

Trực tuyến : 228