Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Khóa học bơi lội mùa hè 2018
Sáng nay 27/6/2018 tại bể bơi An Nhiên thị xã Hương Trà, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Quỹ nâng cao năng lực cộng đồng ...

  • Ngày Hội đọc sách
    Nhằm khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời ...