Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 05 tháng 12 năm 2020


Thông báo

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009

Để khen thưởng những thành tích xuất sắc của ngành giáo dục đạt được trong năm học 2008-2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 06 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2008-2009, công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 123 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 192 cá nhân và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 13 cá nhân.

Tải file 1  
Các tin khác