Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2017


Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...