Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...