Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 05 tháng 12 năm 2020


Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...