Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Môn Anh văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.