Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 28 tháng 02 năm 2021


Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:04 22/02/2021  

Tuần 8 năm 2021
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/02/2021)

Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả tuần trừ trường hợp đi công tác) - CBCC CQ.

8h: Hội ý cơ quan - CBCC CQ (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Hoàng, Tuấn

14h: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc phường Hương An - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (THCS Nguyễn Đăng Thịnh).

Thứ Ba
(23/02/2021)

8h: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc phường Tứ Hạ - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (THCS Hà Thế Hạnh).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Tùng

13h30: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc phường Hương Chữ - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (THCS Lê Quang Tiến).

14h: Kiểm tra CSVC chuẩn bị Giao lưu Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học - Đ/c Tùng, Thành (THCS Hồ Văn Tứ).

Thứ Tư
(24/02/2021)

7h: Tổ chức Giao lưu Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học - TP theo QĐ (THCS Hồ Văn Tứ).

7h30: Sinh hoạt chuyên môn liên trường THCS theo kế hoạch - Đ/c Hoàng, Đài, Giải.

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Hà

14h: Dự Hội nghị hướng dẫn công tác giới thiệu ĐB HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 - Đ/c Thống (Trung tâm BDCT TX).

14h: Kiểm tra CSVC chuẩn bị thi học sinh giỏi lớp 9 - Đ/c Giải, Tùng, Sơn (THCS Đặng Vinh).

14h: Sinh hoạt chuyên môn liên trường cấp tiểu học - Đ/c Hoàng, Thành

Thứ Năm
(25/02/2021)

7h: Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 (25-26/02/2021) - TP theo QĐ (THCS Đặng Vinh).

8h: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc phường Hương Hồ - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (THCS Huỳnh Đình Túc).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Thủy

Thứ Sáu
(26/02/2021)

8h: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc xã Hương Phong - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (THCS Nguyễn Khoa Thuyên).

8h: Tổ chức chấm tranh trên máy tính cấp tiểu học - TP theo QĐ (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Đức

13h30: Duyệt KH phát triển năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025 các CSGD thuộc xã Hải Dương - LĐ, CV phụ trách các cấp học, đ/c Hải, Long, Sơn (TH&THCS Hoàng Kim Hoán).

Thứ Bảy
(27/02/2021)

7h: Dự Lễ Giao quân thanh niên đi nghĩa vụ quân sự - Đ/c Huy (BCH Quân sự thị xã).

Chủ Nhật
(28/02/2021)