Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:51 09/07/2018  

Tuần 28 năm 2018
Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/07/2018)

7h15: Dự Lễ Chào cờ đầu tuần - CBCC CQ (UBND TX).

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (cả ngày) - CBCC CQ (Phòng GD&ĐT).

Nghỉ phép: Đ/c Huy, Thống, Long, Đài, Tùng, Tuấn, Lan, Sơn, Hải (Cả tuần).

13h30: Đối chiếu số liệu Phổ cập GDTH - Đ/c Đức, Thành, Sơn (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Thứ Ba
(10/07/2018)

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (cả ngày) - CBCC CQ (Phòng GD&ĐT).

14h: Dự họp Ban Chỉ đạo Phổ cập - Xóa mù chữ các huyện thị - Đ/c Đới (Sở GD&ĐT).

Thứ Tư
(11/07/2018)

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (cả ngày) - CBCC CQ (Phòng GD&ĐT).

Thứ Năm
(12/07/2018)

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (cả ngày) - CBCC CQ (Phòng GD&ĐT).

Thứ Sáu
(13/07/2018)

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (cả ngày) - CBCC CQ (Phòng GD&ĐT).

8h: Nộp HS Phổ cập GDTH - Đ/c Đức (Sở GD&ĐT).

Thứ Bảy
(14/07/2018)
Chủ Nhật
(15/07/2018)