Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:38 24/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

7h30: Dự Lễ Chào cờ đầu tuần - CBCC CQ (UBND TX).

7h35: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

10h: Họp Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch - Đ/c Huy (Trung tâm Y tế TX).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Hoàng, Đức

13h30: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Thống (P. Hương Vân, Tứ Hạ).

14h: Họp Chi bộ - Đảng viên (Hội trường Phòng GD&ĐT).

14h: Nhận tài liệu - Đ/c Thành (Sở GD&ĐT).

Thứ Ba
(25/02/2020)

8h: KT các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020; KT công tác phòng chống dịch - Đ/c Huy, Thủy, Hải, Lan, Đài, Giải, Thành (các CSGD thuộc P. Hương Hồ).

8h: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Hoàng (P. Hương Văn, Hương Xuân).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Sơn

13h30: KT các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020 - Đ/c Huy, Thủy, Hải (TH Số 2 Hương Hồ).

14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch - Đ/c Huy, Lan, Đài, Giải, Thành (Các CS GD thuộc phường Hương An)

Thứ Tư
(26/02/2020)

8h: KT các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020; KT công tác phòng chống dịch - Đ/c Huy, Thủy, Hải, Lan, Đài, Giải, Thành (Các CSGD thuộc P. Hương Chữ).

8h: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Hoàng (P. Hương Chữ, Hương An).

8h: Kiểm tra công tác XD trường đạt chuẩn quốc gia - Đ/c Hoàng, Đức (TH Số 1 Hương Vinh, TH Số 2 Hương Vinh).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Tùng

13h30: Kiểm tra các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020 - Đ/c Huy, Thủy, Hải (TH Số 2 Hương Chữ, MN Hương An).

13h30: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Hoàng (Xã Hương Phong, Hải Dương).

14h: Kiểm tra công tác XD trường đạt chuẩn quốc gia - Đ/c Hoàng, Đức (THCS Nguyễn Khánh Toàn).

Thứ Năm
(27/02/2020)

8h: KT các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020 - Đ/c Huy, Thủy, Hải (Ng Khoa Thuyên, TH Vân Quật Đông).

8h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 - Đ/c Đài, TTYT và các bậc học (các CSGD xã Hương Phong).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Hoàng, Lan

13h30: Kiểm tra các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020 - Đ/c Huy, Thủy, Hải (TH Vân An, TH Thuận Hòa).

14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 - Đ/c Đài, TTYT và các bậc học (các CSGD xã Hải Dương).

Thứ Sáu
(28/02/2020)

7h30: Dự Khai mạc Giao lưu kỹ năng tham gia giao thông cấp tiểu học - Đ/c Hoàng (Trung tâm GDTX tỉnh).

8h: KT các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020; KT công tác phòng chống dịch - Đ/c Huy, Thủy, Hải, Lan, Đài, Giải, Thành (Các CSGD thuộc P. Hương Văn).

8h: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Thống (X. Hương Toàn, Hương Vinh).

8h: KT công tác XD trường đạt chuẩn quốc gia - Đ/c Hoàng, Đức (TH Hương An, THCS Nguyễn Đăng Thịnh).

8h: Tổng duyệt chuẩn bị tham gia Lễ Ra quân huấn luyện quân sự - Đ/c Tuấn (Phòng GD&ĐT).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Tuấn, Hà

13h30: Kiểm tra các khoản thu chi đầu năm học 2019-2020 - Đ/c Huy, Thủy, Hải (MN Hương Văn).

13h30: KT, GS công tác phòng chống dịch COVID-19 - Đ/c Thống (P. Hương Hồ, xã Hương Thọ).

Thứ Bảy
(29/02/2020)
Chủ Nhật
(01/03/2020)

8h: Tham gia Lễ Ra quân huấn luyện quân sự năm 2020 - Đ/c Tuấn (Sân Vận động thị xã).