Thứ Hai, 12/03/2018

Buổi sáng

7h15: Chào cờ đầu tuần - CBCC CQ (UBND TX).

Buổi chiều

14h: Trực báo CBQL bậc THCS - Đ/c Đới, Hoàng, Quỳ, Đài (Hội trường Phòng GD&ĐT).

14h: Làm việc Hội Chữ thập đỏ thị xã v/v tập huấn sơ cấp cứu cho GV MN - Đ/c Huy (Hội Chữ thập đỏ TX).

14h: Khảo sát sơ bộ (KĐCL) - Đ/c Thống, Đức (TH Số 2 Tứ Hạ).

Thứ Ba, 13/03/2018

Buổi sáng

8h: Kiểm tra chuyên ngành (13-14/3/2018) - TP theo QĐ (TH Thuận Hòa).

8h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học MN (MN Hương Vân, MN Tứ Hạ, MN Sơn Ca, MN Hương Văn, MN Hương Xuân) - Đ/c Đới, Huy, Lan, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

8h: Tập huấn chuyên môn y tế trường học - Đ/c Đài (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Buổi chiều

14h: làm việc với Thị Đoàn về Tổ chức hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Đ/c Hoàng, Tuấn (Thị Đoàn).

14h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học MN (MN Hương Hồ, MN Hương Toàn, MN Hương Chữ, MN Hương An) - Đ/c Đới, Huy, Lan, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Thứ Tư, 14/03/2018

Buổi sáng

8h: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra của tỉnh - Đ/c Đới (UBND TX).

8h: Tham gia Đoàn Kiểm tra thư viện tiên tiến, TV chuẩn (Cả ngày) - Đ/c Hoàng, Đài (THCS Hồ Văn Tứ, THCS Trần Đăng Khoa).

8h: Dự Hội nghị triển khai Công tác tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (14-16/3/2018) - Đ/c Thống, Thành (Sở GD&ĐT).

8h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học MN (MN Bình Thành, MN Bình Điền, MN Hương Bình, MN Hồng Tiến, MN Hương Thọ) - Đ/c Đới, Huy, Lan, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

8h: Dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh - Đ/c Đài (THCS Đặng Vinh).

Buổi chiều

14h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học MN (MN Hải Dương, MN Hương Phong, MN Hương Vinh) - Đ/c Đới, Huy, Lan, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Thứ Năm, 15/03/2018

Buổi sáng

8h: Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thị xã - Đ/c Hoàng, Tuấn (Sân Hội trường UBND TX).

8h: Dự lớp tập huấn CBQL trường THCS - Đ/c Hoàng, Quỳ (THCS Nguyễn Tri Phương).

8h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học TH (Hương Vân, Lai Thành, Số 1 Tứ Hạ, Số 2 Tứ Hạ, Số 1 Hương Văn, Số 2 Hương Văn) - Đ/c Đới, Thống, Thành, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

8h: Dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh - Đ/c Đài (THCS Hồ Văn Tứ).

Buổi chiều

14h: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 bậc học TH (Số 1 Hương Xuân, Số 2 Hương Xuân, Hương An, Số 1 Hương Toàn, Số 2 Hương Toàn, Số 3 Hương Toàn) - Đ/c Đới, Thống, Thành, Sơn, Long, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Thứ Sáu, 16/03/2018

Buổi sáng

7h: Tổ chức giải Điền kinh học sinh THCS - Đ/c Hoàng, Tuấn, Tùng (Sân Vận động TX).

8h: Khảo sát chính thức (KĐCL) - cả ngày - Đ/c Thống, Đức, Thành (TH Số 2 Tứ Hạ).

8h: Đưa HS tham gia thi hùng biện Tiếng Anh - Đ/c Đài (THPT Quốc Học).