Thứ Hai, 30/11/2020

Buổi sáng

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

8h: Dự làm việc với Ban KT-XH HĐND thị xã - LĐ, phụ trách các cấp học, đ/c Tùng, Hải (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Thành

Buổi chiều

14h30: Dự Tổng kết Công tác Đội năm học 2019-2020 - Đ/c Hoàng, Tuấn (Trung tâm BDCT TX).

Thứ Ba, 01/12/2020

Buổi sáng

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

8h: Dự họp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng - Đ/c Huy (Chi cụ Thi hành án dân sự TX).

8h: Họp Chi bộ phân tích chất lượng Đảng viên - Đảng viên (Hội trường Phòng GD&ĐT).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Thống, Lan

Thứ Tư, 02/12/2020

Buổi sáng

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

8h: Kiểm tra đề nghị công nhận thư viện Xuất sắc - Đ/c Hoàng, Đài (TH Số 1 Hương Hồ).

8h: Dự tập huấn công tác kiểm tra, GD pháp luật - Đ/c Huy, Tùng, Lan, Thành, Giải (THCS Nguyễn Tri Phương).

8h: Nộp HS PCGD-XMC năm 2020 - Đ/c Đức (Trung tâm Hành chính công tỉnh).

8h: Tham gia tập huấn dạy học bảo vệ môi trường (02-04/12/2020) - Đ/c Thành (KS Duy Tân).

8h: Kiểm tra nhóm trẻ ngoài công lập - Đ/c Thống, Lan (Xã Hương Thọ). (Hoãn)

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Huy, Giải

Buổi chiều

13h30: Dự họp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng - Đ/c Huy (Tòa án nhân dân TX).

14h: Kiểm tra nhóm trẻ ngoài công lập - Đ/c Thống, Lan (Xã Hương Toàn).

Thứ Năm, 03/12/2020

Buổi sáng

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

8h: Tham gia Đoàn Đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh (Cả ngày) - Đ/c Lan (Thượng Nhật, Nam Đông).

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Hoàng, Tuấn

Thứ Sáu, 04/12/2020

Buổi sáng

7h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (Cả ngày).

7h30: Dự Khai mạc mạc chương trình đưa Di sản Ca Huế vào trường học - Đ/c Thống (Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế)

8h: Họp Thị ủy mở rộng - Đ/c Huy (Hội trường UBND TX).

8h: Kiểm tra việc thu chi các khoản ngoài ngân sách - Đ/c Thống, Thủy, Lan (MN Hương Văn).

8h: Kiểm tra nhóm trẻ ngoài công lập (Cả ngày) - Đ/c Thống, Lan (Xã Hương Vinh). (Hoãn)

Trực cơ quan (Cả ngày): Đ/c Hoàng, Đức

Buổi chiều

14h: Phúc tra công tác KĐCL và XD trường đạt chuẩn quốc gia - Đ/c Hoàng, Đức (TH Hương An).

Thứ Bảy, 05/12/2020

Buổi sáng

8h: Dự trao quà: bàn ghế HS - Đ/c Thống (Công ty CPXD nội thất Phú Xuân).