Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 Trưởng Phòng:


Họ và tên: Nguyễn Thị Huy
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: nthuy.huongtra@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại: 0388619092
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, Tổ trưởng Tổ hành chính, phụ trách tài chính, Tổ chức cán bộ.

* Chỉ đạo chung.

Phó Trưởng phòng


Họ và tên: Phan Huy Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

phhoang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0932423636
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: 

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc THCS, hoạt động GDNGLL, Phổ cập giáo dục THCS.

- Trưởng lực lượng tự vệ cơ quan.

- Phụ trách các phần mềm, cổng thông tin điện tử, ISO.

- Chỉ đạo công tác KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia, THTT-HSTC, Trung tâm HTCĐ, trường học kết nối.

* Chỉ đạo hoạt động THCS.

 Phó Trưởng phòng

  
Họ và tên: Hoàng Đình Thống
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

hdthong.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0914046467
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc tiểu học.

* Chỉ đạo hoạt động Tiểu học.

Phó Trưởng phòng


Họ và tên:
Chức vụ:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:

* Lĩnh vực phụ trách:
Tải file 1