Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 04 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 Trưởng Phòng:

Họ và tên: Trương Văn Đới
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

tvdoi.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 01697670127
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, Tổ trưởng Tổ hành chính, phụ trách tài chính, Tổ chức cán bộ.

* Chỉ đạo chung.

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Huy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

nthuy.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 01688619092
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: 

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học và hoạt động GDNGLL bậc học Mầm non, Tiểu học; Tổ trưởng tổ dạy và học; Phụ trách website của ngành; Phổ cập MN và TH.

-  Được Trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản.

- Chỉ đạo công tác khuyến học, Chữ thập Đỏ, KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia và.

Chỉ đạo Tiểu học, Mầm non.

 

 Phó Trưởng phòng

 
Họ và tên: Phan Huy Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

phhoang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 00932423636
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc THCS, hoạt động GDNGLL, Phổ cập giáo dục THCS.

- Trưởng lực lượng tự vệ cơ quan.

- Phụ trách các phần mềm, cổng thông tin điện tử, ISO.

- Chỉ đạo công tác KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia, THTT-HSTC, Trung tâm HTCĐ, trường học kết nối.

* Chỉ đạo hoạt động THCS.

Phó Trưởng phòng

 
Họ và tên: Hoàng Đình Thống
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

hdthong.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0914046467
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc tiểu học.

* Chỉ đạo hoạt động Tiểu học.
 

Tải file 1  
Các tin khác