Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 Trưởng Phòng:

Họ và tên: Trương Văn Đới
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

tvdoi.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 01697670127
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, Tổ trưởng Tổ hành chính, phụ trách tài chính, Tổ chức cán bộ.

* Chỉ đạo chung.

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Huy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

nthuy.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 01688619092
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: 

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học và hoạt động GDNGLL bậc học Mầm non, Tiểu học; Tổ trưởng tổ dạy và học; Phụ trách website của ngành; Phổ cập MN và TH.

-  Được Trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản.

- Chỉ đạo công tác khuyến học, Chữ thập Đỏ, KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia và.

Chỉ đạo Tiểu học, Mầm non.

 

 Phó Trưởng phòng

 
Họ và tên: Phan Huy Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

phhoang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 00932423636
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc THCS, hoạt động GDNGLL, Phổ cập giáo dục THCS.

- Trưởng lực lượng tự vệ cơ quan.

- Phụ trách các phần mềm, cổng thông tin điện tử, ISO.

- Chỉ đạo công tác KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia, THTT-HSTC, Trung tâm HTCĐ, trường học kết nối.

* Chỉ đạo hoạt động THCS.

Phó Trưởng phòng

 
Họ và tên: Hoàng Đình Thống
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

hdthong.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0914046467
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc tiểu học.

* Chỉ đạo hoạt động Tiểu học.
 

Tải file 1