Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 28 tháng 02 năm 2021


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 Trưởng Phòng:

và tên: Nguyễn Thị Huy
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: nthuy.huongtra@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại: 0388619092
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, Tổ trưởng Tổ hành chính, phụ trách tài chính, Tổ chức cán bộ.

* Chỉ đạo chung.

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Phan Huy Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

phhoang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0932423636
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách: 

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc THCS, hoạt động GDNGLL, Phổ cập giáo dục THCS.

- Trưởng lực lượng tự vệ cơ quan.

- Phụ trách các phần mềm, cổng thông tin điện tử, ISO.

- Chỉ đạo công tác KĐCL, Đạt chuẩn quốc gia, THTT-HSTC, Trung tâm HTCĐ, trường học kết nối.

* Chỉ đạo hoạt động THCS.

 Phó Trưởng phòng

  
Họ và tên: Hoàng Đình Thống
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:

hdthong.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0914046467
Địa chỉ: 03 Thống Nhất, Thị xã Hương Trà

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo hoạt động dạy- học bậc tiểu học.

* Chỉ đạo hoạt động Tiểu học.

Phó Trưởng phòng

 
Họ và tên:  
Chức vụ:  
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

* Lĩnh vực phụ trách:
Tải file 1