Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 05 tháng 08 năm 2015


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:56 04/09/2013  

Trường THCS Hải Dương

            Từ năm 1980 trường Phổ thông cơ sở Hải Dương tuyển sinh lớp 6 từ trường cấp 1,2 Hương Hải B, mỗi khối chỉ có 1 đến 2 lớp học tại cơ sở chính ở thôn Thai Dương Thượng, xã Hải Dương, đến năm 1983 trường được đổi tên thành trường Phổ thông cơ sở Hải Dương, đó là tiền thân của THCS Hoàng Kim Hoán.

            Đến ngày 29 tháng 8 năm 1992 UBND huyện Hương Trà ra quyết định thành lập trường THCS Hải Dương và trường Tiểu học Vĩnh Dương chia tách trường Phổ thông cơ sở Hải Dương. Ngày đầu thành lập thầy giáo Nguyễn Thuận Nam làm hiệu trưởng cho đến năm 2010; tháng 7 năm 2010 thầy giáo Nguyễn Thìn làm hiệu trưởng cho đến nay.

            Để giáo dục truyền của địa phương Hương Trà, nhà trường lập Đề án đổi tên trường mang tên các Danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc,  ngày 27 tháng 8 năm 2014 UBND thị xã Hương Trà đã quyết định đổi tên trường Trung học cơ sở Hải Dương thành trường Trung học cơ sở Hoàng Kim Hoán.

             Danh nhân lịch sử Hoàng Kim Hoán (không rõ ngày sinh – mất năm 1830), nguyên quán làng Thai Dương Hạ, huyện Hương Trà, dinh Quảng Đức (sau đổi là phủ Thừa Thiên), ông là con của Thai Dương Xử sĩ Hoàng Quang, tác giả của “Hoài Nam Khúc”.

            Dưới thời Gia Long, ông được vời ra làm quan ở Viện Hàn Lâm, rồi thăng lên làm Thiêm Sự Bộ Binh.

            Dưới thời Minh Mạng, ông hai lần được cử làm Phó sứ rồi Chánh sứ sang Trung Hoa; làm Chủ khảo trường thi Hương ở Nghệ An (1825), rồi chức “Độc Quyển” ở Khoa thi Hội (1826). Ông còn giữ chức Toản Tu “Ngọc Phả rồi chức Tổng Tài “Tôn Phả”. Ông cũng từng giữ chức Hiệp Trấn Thanh Hóa. Tại đây, ông cực lực bài trừ tham nhũng và bọn cường hào ác bá. Họ cấu kết với một số gian thần trong triều làm cho ông phải bị giáng chức, bị đưa vào làm hiệp thủ ở Cam Lộ. Sau đó, triều đình xét lại, phục chức cho ông.

            Năm 1830, ông được thăng lên chức Viên Ngoại Lang Bộ Công và bổ đi làm Thư Tham Hiệp Lang Bằng, nhưng chưa đi đến nơi thì ốm chết. Vua Minh Mạng rất thương tiếc, cấp cho một cây gấm Tống và 100 quan tiền để gia đình lo việc tang. Tên ông được UBND thị xã Hương Trà chọn đặt tên trường để giáo dục truyền thông các thế hệ học sinh 

            Trường mang tên Trung học cơ sở Hải Dương được 22 năm, một chặng đường xây dựng và phát triển, trường có quy mô trường, lớp khang trang, hiện đại, thực hiện tôt nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn xã Hải Dương, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ ngày đầu thiếu; đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có đủ về số lượng giáo viên, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, tuổi đời trẻ và trình độ đào tạo đạt chuẩn và trong đó có trên 80% trên chuẩn, về số lượng học sinh nhà trường tuyển sinh hằng năm từ 98 đến 100% số học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học trên địa bàn, năm học nhà trường có số lượng học sinh đông nhất là năm học 2005 - 2006 với 20 lớp học gồm 801 học sinh.

        Những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục tại địa phương, được UBND thị xã Hương Trà công nhận Tập thể lao động Tiên tiến từ năm học 2007 – 2008  đến năm học 2012 – 2013.

Những năm học qua, nhà trường tập trung cải tiến phương pháp dạy học, chất lượng giáo dục được nâng lên hàng năm:

+ Năm học 2010 -2011: Tỷ lệ học sinh Giỏi là  9,5%, Khá 35,5%; tỷ lệ Yếu, kém là 5,3%.

+ Năm học 2011 -2012: Tỷ lệ học sinh Giỏi là 11,1%, Khá 35,5%; tỷ lệ Yếu còn là 4,8%.

+ Năm học 2012 -2013: Tỷ lệ học sinh Giỏi là 14,3%, Khá 44,9%; tỷ lệ Yếu còn là 2,24%.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2009 đến nay đều đạt 100%.

Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập Giáo dục THCS của xã Hải Dương giữ vững từ năm 2005 đến nay, năm 2011 đạt 83,27% và  năm 2012 đạt 87,74%, năm 2013 đạt 89,14%.

 

              Năm 2010 thư viện nhà trường được công nhân đạt chuẩn theo Quyết định số 713/QĐ-GDĐT ngày 29/4/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. Năm học 2010 - 2011, nhà trường được công nhận phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” loại Tốt theo Quyết định số 1875/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

              Năm 2013 nhà trường được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận Đơn vị khuyến học tiêu biểu cấp tỉnh.

            Hàng năm, nhà trường có học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Thị xã và cấp Tỉnh, năm 2009, có học sinh đạt Huy chương Đồng giải toán qua mạng Internet cấp Quốc gia, có 01 học sinh đạt  huy chương Vàng, 02 học sinh đạt huy chương Bạc điền kinh cấp Tỉnh năm 2013.

           Đội ngũ giáo viên có chuyên môn đạt chuẩn đào tạo 100%, trong đó trên chuẩn là 85%, trong hoạt động dạy học, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, nhiều thầy, cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp thị xã; đạt giải trong hội thi bài giảng điện tử cấp tỉnh và cấp thị xã; năm 2012 trường có thiết bị dạy học tự làm đạt giải Nhất Hội thi thiết bị dạy học cấp thị xã và giải Nhất cấp tỉnh.

            Nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được chú trọng để khuyến khích giáo viên và học sinh thi đua “dạy tốt, học tốt”.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu “Thi đua dạy tốt, học tốt” xây dựng trường  Trung học cơ sở Hải Dương lớn mạnh và đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn 2012 – 2015.

Ảnh, bài: Trường THCS Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xem chi tiết đơn vị