Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 04 tháng 07 năm 2015


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:56 04/09/2013  

THCS Hương Phong


 Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên được thành lập từ tháng 9 năm 1975 với tên trường là trường Phổ thông cơ sở Hương Phong gồm có 5 cơ sở, được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên theo công văn 747 ngày 27/8 của UBND Thị Xã Hương Trà. Tháng 9 năm 1988 trường được tách riêng chỉ còn từ lớp 6 đến lớp 9 với tên trường là trường phổ thông cấp 2 Hương Phong, có một cơ sở gồm 5 phòng học, 1 phòng hội đồng, 1 tập thể giáo viên. Ngày 22 tháng 6 năm 1995 trường được đổi tên là nhà Trường THCS Hương Phong theo quyết định số 332/TCCB của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Thừa Thiên Huế do Thầy Nguyễn Văn Tình, Phó giám đốc Sở Giáo Dục - Đào Tạo Thừa Thiên Huế ký đến nay.

  - Về mặt mạnh : Nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ xã, hỗ trợ đầu tư của chính quyền địa phương, lãnh đạo của chi bộ giáo dục, sự kết hợp chặt chẽ giáo dục học sinh qua nhà trường với hội PHHS, các đoàn thể xã đã tạo điều kiện cho hoạt động giáo dục ngày càng cao ...Đội ngũ CB,GV,NV đủ về số lượng, vững về chuyên môn, đoàn kết có ý thức tốt trong mọi công tác . Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy học và các hoạt động giáo dục ngày càng được tăng cường. Luôn luôn được sự quan tâm của ngành đã tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện .  - Về mặt yếu : Một số bộ phận gia đình học sinh còn thiếu quan tâm đến giáo dục, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn cao ảnh hưởng đến công tác phổ cập, nên huy động học sinh ra lớp còn gặp nhiều khó khăn.

  - Là trường nằm ở vùng đầm phá nên thời tiết mưa lũ đã ảnh hưởng đến việc đi lại giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường.


Xem chi tiết đơn vị