Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 11 tháng 10 năm 2015


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:56 04/09/2013  

THCS Hương Phong