Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác