Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác