Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 25 tháng 05 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Kết quả Olympic các môn học cấp tiểu học và Robotacon lần 2

Kết quả Olympic các môn học cấp tiểu học và Robotacon lần 2

Ngày 26/4/2017 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã tổ chức Olympic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học và Robotacon, đã có 806 học sinh tham gia trong đó: Môn Tiếng Việt: 153 học sinh, Môn Toán: 153 học sinh, Môn Tiếng Anh: 150 học sinh, Môn Tin học: 100 học sinh và Robotacon: 250 học sinh.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh