Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 31 tháng 08 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Tuyên dương học sinh thi đậu vào Trường chuyên Quốc Học và Lớp chuyên ĐHKH Huế.

Tuyên dương học sinh thi đậu vào Trường chuyên Quốc Học và Lớp chuyên ĐHKH Huế.

Nhằm động viên, khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện của học sinh trong nhà trường và biểu dương, khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập. Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2014 nhà trường và Chi hội khuyến ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh