Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 24 tháng 06 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt các thành tích cao trong các ký thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2016-2017

Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt các thành tích cao trong các ký thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2016-2017

Sáng ngày 01/6/2017 tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, UBND thị xã đã Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt các thành tích cao trong các ký thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2016-2017.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh