Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 22 tháng 11 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Thông báo nghỉ học ngày hôm nay (21/11/2017)

Thông báo nghỉ học ngày hôm nay (21/11/2017)

Được sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay 21/11/2017 do nước sông Hương, sông Bồ lên cao. Đồng thời thực hiện các phương án phòng chống lũ lụt tại đơn vị và lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh,giáo viên và cơ sở vật chất. Mọi thông tin gửi về Phòng GD&ĐT và trực tiếp Đ/c Trưởng phòng - Trương Văn Đới qua số điện thoại: 01697670127.

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh